Schetsidee naar aanleiding van de geplande bijeenkomst van Architectuurcentrum Rondeel Deventer “Havenkwartier, droom van hier naar daar“, om een rol te spelen in de gesprekken, brainstorm en planvoering. Ter discussie, aanwakkering of serieuze overweging. De opgave:

“Nadat het spannende gebied aan de eerste havenarm steeds meer vorm krijgt en meer mensen de weg naar het Havenkwartier weten te vinden, wordt ook het Haveneiland verder ontwikkeld.
En daar ligt een grote droom: De U-bocht via de Industrieweg nodigt niet uit om van ene naar de andere kant van de havenarm te komen. Een goede verbinding over of door het water is essentieel voor de beleving van het gebied als één geheel. Het biedt bovendien kansen om het water zelf als een essentieel element in de gebiedsontwikkeling van het Havenkwartier te incorporeren. 

Over verbindingen gesproken: er is ook nog het wenkend perspectief van de stedenbouwkundige aandacht voor een route van het Havenkwartier naar de binnenstad. Hiermee bereiken we een optimale kruisbestuiving van de aloude binnenstad en het immer vernieuwende Havenkwartier.” -Rondeel Deventer

site- Amphibike-plan AVD
site- Amphibike-plan AVD2

 

site- Amphibike-plan AVD3

site- Amphibike-plan AVD4

site- Amphibike-plan AVD5Geef een reactie